Project ideas search

Welcome to the interactive partner search forum

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. You have the possibility to submit a short summary of your project idea along with contact details and become part of our online network.

If you have a project idea and would like to post it on the network, please fill out our online submission form

If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our interactive partner search network displayed a little bit lower on this page.

Disclaimer: Please note that project ideas displayed in this section along with the contact information provided have not been screened nor approved in any way by the JTS for IPA CBP Croatia-Serbia. This database serves for information and contact purposes only and is the sole responsibility of the project owner.


Project Title: Romi-proizvo?aci lekovitog bilja
Date submitted: 2010-07-02 11:43:06
Organization: Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor
Country: Serbia
Name: Davor
Surname: Babi?
Address: Laze KOsti?a 3
E-mail: [email protected]
Telephone: 025-437-466
Webpage: www.sooo.edu.rs
Project Partners: NO
Partner Information:
Narrative Description: Bez obrazovanja, a samim tim i zanimanja , veliki broj Roma je na marginama društva, prepušteni povremenim i privremenim slabo pla?enim poslovima, u stalnoj borbi za dnevnu egzistenciju. Loš socijalni status, teški materijalni uslovi, nezaposlenost i opšta kriza društvenih vrednosti dovode do njihovog okretanja ka ulici.
Ovim projektom bi se Romi, koji imaju završenu osnovnu školu obu?ili za skupljanje i gajenje lekovitog bilja i gajenje rezanog cve?a na vlastitim parcelama, zasnovali sopstvenu proizvodnji i time se ekonomski osamostalili. U sredini u kojoj žive, dobrim primerom iz prakase, pokazali da se mogu, kroz edukaciju, ravnopravno uklju?iti u normalne društvene tokove , proizvodnje i prometa roba i usluga, a ne biti više na marginama društvenih dešavanja i korisnici socijalne pomo?i. Samim tim bi se u toj sredini promenio odnos prema školovanju i obrazovanju koje je na vrlo niskoj lestvici vrednosti. Organizovanjem obuke u odnosu 70% prakti?ne nastave i 30% teorijskog dela polaznici ?e za kratak vremenski period ste?i osnovne veštine i znanja neophodna za samostalnu proizvodnju lekovitog bilja i rezanog cve?a. Proizvodnja lekovitog bilja i rezanog cve?a omogu?uje visok prinos po jedinici površine uz mala ulaganja, ali uz ve?e angažovanje radne snage sa sigurnim plasmanom finalnog proizvoda.
Indirektni cilj je podizanje kvaliteta života Roma kroz njihovo obrazovanje,smozapošljavanje i uklju?ivanje u normalne društvene tokove,?ime bi se smanjile socijalne barijere romske zajednice i podigla svest o vrednosti obrazovanja na viši nivo.

Main Activities: • Okupljanje i motivacija polaznika obuke -1 mesec
• Izvodjenje teorijskog dela obuke:
Sakupljanje lekovitog bilja,
Gajenje lekovitog bilja ,
Gajenje rezanog cve?a,
Osnove preduzetništva,- 2. mesec- 5.meseca
• Priprema zemljišta i postavljanje plastenika – 3.mesec i 4. mesec
• Izvodjenje prakti?nog dela obuke – 3.mesec i 4. mesec
• Pra?enje proizvodnje i savetodavne aktivnosti do kraja proizvodnog ciklusa
• Zasnivanje novog proizvodnog ciklusa.
Target Groups: Ciljna grupa obuhva?ena ovim projektom su Romi bez zanimanja, a sa zvršenom osnovnom školom kao ulaznom kavlifikacijom za obuku sa programskog podu?ja Srbije i Hrvatske. U mestima sa velikom koncentracijom romskog stanovništva.
Measure: Measure 1.3.: People-to-people
Estimated Value: 45.000
Estimated Duration: 18 meseci
Previous Experience Applicant: Škola za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru je u?esvovala u pojektu Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma u organizcaciji REF iz Budimpešte i Instituta za pedagogiju andragogiju iz Beograda 2007. godine. Ovim projektom je predvidjeno da polaznici uz završavanje osnovne škole steknu i jedno od zanimanja.Škola za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru je u cilju okupljanja i uklju?ivanja u obrazovni sistem, polaznike romske populacije, te prevladavanja socijalne barijere i smanjivanja visoke „drop out“ stope specifi?ne za pripadnike ove zajednice, dizajnirala program „Au, što je škola zgodna“ pripremno motivacioni trening. Za postignute rezultate Škola je dobila nagradu Saveta Evrope, Odeljenja za Rome i nomade u kampanji „Dosta“ 2007. godine.

Quick Links

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Flags

flag-croatia

flag-serbia

"This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of JTS/Joint Monitoring Committee for IPA Cross-border programme Croatia - Serbia 2007-2013 and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."