Project ideas search

Welcome to the interactive partner search forum

This section is designed for all potential applicants who are looking for a project partner. You have the possibility to submit a short summary of your project idea along with contact details and become part of our online network.

If you have a project idea and would like to post it on the network, please fill out our online submission form

If you would like to browse through existing contacts and project ideas please use our interactive partner search network displayed a little bit lower on this page.

Disclaimer: Please note that project ideas displayed in this section along with the contact information provided have not been screened nor approved in any way by the JTS for IPA CBP Croatia-Serbia. This database serves for information and contact purposes only and is the sole responsibility of the project owner.


Project Title: "Au, što je škola zgodna"
Date submitted: 2010-07-02 11:38:36
Organization: Škola za osnovno obrazovanje odraslih Sombor
Country: Serbia
Name: Vladimir
Surname: Popovi?
Address: Laze Kosti?a 3
E-mail: [email protected]
Telephone: 025-437-466
Webpage: www.sooo.edu.rs
Project Partners: NO
Partner Information:
Narrative Description: Bez obrazovanja, a samim tim i zanimanja , veliki broj Roma je na marginama društva, prepušteni povremenim i privremenim slabo pla?enim poslovima, u stalnoj borbi za dnevnu egzistenciju. Loš socijalni status, teški materijalni uslovi, nezaposlenost i opšta kriza društvenih vrednosti dovode do njihovog okretanja ka ulici.
Cilj projekta je afirmacija obrazovanja me?u socijalno marginalizovanom zajednicom i pove?anje broja Roma koji se uklju?uju u sistem obrazovanja, kao iosposobljavanje u?esnika programa da u svojim sredinama motivišu i uklju?e u obrazovanje pripadnike marginalizovane grupe, kao što je romska populacija.
Ovim programom se ciljna grupa osposobljava da okuplja i formira grupe pripadnika marginalizovanih socijalnih zajednica koji su napustili školovanje i tim im se omogu?uje da upoznaju sebe, steknu socijalne veštine i shvate zna?aj obrazovanja, pokažu interes da menjaju situacije u vlastitom životu, aktivno u?estvuju u rešavanju problema, steknu samopouzdanje, razviju pozitivan i kreativan odnos prema sebi i drugima unutar grupe, steknu afirmativan odnos prema školi i svom daljem obrazovanju.
Nedostatak motiva, jasno definisanih ciljeva, definitivne rešenosti da se oni i realizuju, su prepreke koje treba da savladaju polaznici u?estvuju?i u radionicama.
Ciljna grupa ovim programom sti?e veštine prepoznavanje i reagovanje na konkretne i specifi?ne probleme prekidanja i napuštanja školovanja u socijalno marginalizovanoj, romskoj zajednici, u svojoj sredini.

Main Activities: Organizovanje i izvo?enje pripremno motivacionih treninga i ubuka za predstavnike ciljne skupine.
Target Groups: Stru?ni saradnici, romski asistenti u nastavi, nastavnici u osnovnim i srednjim školama, školama za obrazovanje odraslih, narodnim univerzitetima i predstavnici NVO sa programskog podu?ja Srbije i Hrvatske.
Measure: Measure 1.3.: People-to-people
Estimated Value: 35.000
Estimated Duration: 12 meseci
Previous Experience Applicant: Škola za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru je u?esvovala u pojektu Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma u organizcaciji REF iz Budimpešte i Instituta za pedagogiju andragogiju iz Beograda 2007. godine. Ovim projektom je predvidjeno da polaznici uz završavanje osnovne škole steknu i jedno od zanimanja.Škola za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru je u cilju okupljanja i uklju?ivanja u obrazovni sistem, polaznike romske populacije, te prevladavanja socijalne barijere i smanjivanja visoke „drop out“ stope specifi?ne za pripadnike ove zajednice, dizajnirala program „Au, što je škola zgodna“ pripremno motivacioni trening.
Za postignute rezultate Škola je dobila nagradu Saveta Evrope, Odeljenja za Rome i nomade u kampanji „Dosta“ 2007. godine.

Quick Links

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Flags

flag-croatia

flag-serbia

"This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of JTS/Joint Monitoring Committee for IPA Cross-border programme Croatia - Serbia 2007-2013 and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."