Dokumenti

arrowIPA Prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007-2013 en hrv  
arrowRevidirana inačica IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 en    
arrowIPA - Provedbena regulativa en    
arrowPRAG – Practical guide to contract procedures for EC external actions LINK    
arrowCommunication and Visibility Manual for EU External Actions LINK  

 

Zajedničke smjernice za provedbu projekata ugovorenih u okviru Trećeg poziva za prijavu projekata LINK    
arrowSmjernice za pripremu i pisanje projekata en hrv  
arrowTreći poziv - smjernice i dokumenti za prijavu projekata (na engleskom jeziku)
Smjernice Ostali dokumenti i obrasci   
Logotip programa cro-serb-logo    
EU zastava eu_flag    
EU zastava (plavo i bijelo) eu_flag_1    
EU zastava (monokromatska) eu_flag_2    
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava gledišta Europske Unije"