Promotivni i vizualni materijali

Logotip IPA Programa Hrvatska-Srbija cro-serb-logo    
Zastava EU
eu_flag    
Zastava EU (plavo-bijela) eu_flag_1    
Zastava EU (monokromatska) eu_flag_2    
Programska brošura 1 Projekti ugovoreni u Prvom pozivu
Programska brošura 2 Projekti ugovoreni u Drugom pozivu
Video o programu Poveznica na video (YouTube)    
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava gledišta Europske Unije"