Zapadnobački okrug

Zapadnobački okrug nalazi se u sjevernom dijelu Srbije.
Ukupno ima 215.916 stanovnika. Sjedište okruga je grad Sombor.
Obuhvaća općine:
1. Sombor
2. Apatin
3. Odžaci
4. Kula
Sombor je grad bogate kulturne tradicije:
• rimokatolička crkva i franjevački samostan iz XVIII stoljeća
• Zgrada Županije s početka XIX stoljeća
• ikonostasi Velike i Male pravoslavne crkve i srpska pravoslavna crkva u Staparu su zaštićeni spomenici, dokazi duge povijesti ovog grada.
Općina Sombor danas raspolaže sa 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je oko 97.000 hektara obradivih površina. Pored ratarske, veliki značaj ima i stočarska proizvodnja.somboracardaikanal

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava gledišta Europske Unije"