Promotivni i vizuelni materijali

Logo IPA Programa Hrvatska-Srbija cro-serb-logo    
EU zastava eu_flag    
EU zastava (plavo i belo) eu_flag_1    
EU zastava (monohromatska) eu_flag_2    
Programska brošura 1 Projekti ugovoreni u Prvom konkursu
Programska brošura 2 Projekti ugovoreni u Drugom konkursu
Programski video
Link na video (YouTube)    

Brzi linkovi

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava stav Europske unije"