Pretraga projektnih ideja

Dobrodošli na interaktivni forum za pronalazak partnera!

Ovaj forum namenjen je svim potencijalnim podnosiocima koji traže projektnog partnera. Ovdje imate mogućnost da objavite kratki sažetak Vaše projektne ideje zajedno s kontakt podacima i tako se umrežite.

Ukoliko imate projektnu ideju koju želite postaviti na mrežu, molimo ispunite online obrazac

Ukoliko želite pretražiti postojeću bazu kontakata i projektnih ideja molimo koristite našu interaktivnu mrežu partnera koja se nalazi ovde niže na ovoj strani.

Odricanje od odgovornosti: ZTT za IPA prekogranični program Hrvatska - Srbija nije u bilo kojem obliku proverio ili odobrio ovde prikazane projektne ideje. Ova baza podataka služi isključivo u svrhu informisanja i umrežavanja. Autor postavljenog sadržaja u potpunosti odgovara za sve iznesene podatke.


Project Title: "A šta ?e biti sa Ku?om??"
Date submitted: 2011-10-10 12:52:27
Organization: Opština Temerin
Country: Serbia
Name: Goran
Surname: Govedarica
Address: Novosadska 326, 21235 Temerin
E-mail: [email protected]
Telephone: 021/843-888, lok 109
Webpage: http://www.temerintourism.org.rs
Project Partners: NO
Partner Information:
Narrative Description: Opština Temerin u okviru svog istorijskog gra?evinskog nasle?a ima barokni dvorac iz 18. veka, koji je danas u funkciji srednje škole. Osnovni cilj projekta je aktivacija kulturno-turisti?kog potencijala dvorca, kroz restauraciju spoljašne fasade i dela unutrašnjosti a istovremeno i razvoj kulturno-turisti?kog programa, kojim bi se uskladila dvojna namena zdanja (škola vs. kulturno turisti?ki objekat). Prema osnovnoj zamisli, kulturno-turisti?ki programi bi se odvijali vikendima i van nastavene sezone, a nosioc programa bi bila turisti?ka organizacija opštine u saradnji sa projektnim i drugim interesnim partnerima u regiji.
Tražimo partnere koji u svom vlasništvu ili na svojoj teritoriji imaju kulturno dobro sli?ne kategorije, a kojem je radi o?uvanja neophodna sanacija i/ili razra?en program „eksploatacije“.
Main Activities: Uklju?ivanje u profesionalne mreže i organizacija radionica na temu održivog o?uvanja graditeljskog nasle?a.
Studije i izrada kulturno-turisti?kih programa u saradnji sa lokalnim, regionalnim i prekograni?nim organizacijama.
Izrada glavnih projekata restauracije objekata (Temerin ve? ima)
Izvo?enje radova
Target Groups: Turisti?ke organizacije u regiji i potencijalni turisti
Opštine koje na svojoj teritoriji raspolažu sa objektom istorijskog graditeljskog nasle?a
Profesionalne ogranizacije: Zavod za zaštitu kulturnih dobara,profesionalne i amaterkse organizacije (npr. KUD)
Stanovnici opština
Measure: Measure 1.1: Economic development
Estimated Value: 200.000
Estimated Duration: 18 meseci
Previous Experience Applicant: IPA CBC HU SRB 2007-2013 I i II poziv/ 3 projekta
IPA CBC CRO SRB 2007-2013/ predata 2 projekta
SEE Transnational Cooperation Programme/ 1 projekat
RSEDP II/ 1 projekat
EXCHANGE 3/ 2 projekta
Itd.

Brzi linkovi

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

eulogo b

Zastave

flag-croatia

flag-serbia

"Ova web-stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Za sadržaj ove web-stranice odgovara isključivo ZTT/Zajednički nadzorni odbor IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007-2013 i ni na koji način ne odražava stav Europske unije"