Odštampajte ovu stranicu

Zapadnobački okrug

Zapadnobački okrug se nalazi u severnom delu Srbije.
Ukupno ima 215.916 stanovnika. Sedište okruga je grad Sombor
Obuhvata opštine:
1. Sombor
2. Apatin
3. Odžaci
4. Kula
Sombor je grad bogate kulturne tradicije:
• Rimokatolička crkva i Franjevački samostan iz XVIII veka,
• Zgrada Županije s početka XIX veka,
• Ikonostasi Velike i Male pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkva u Staparu su zaštićeni spomenici, dokazi duge istorije ovog grada.
Opština Sombor danas raspolaže sa 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je oko 97.000 hektara obradivih površina. Pored ratarske, veliki značaj ima i stočarska proizvodnja.


somboracardaikanal